Nieuws

Slim ontwikkelen

Header imageArrow

De SLIM regeling

Sinds 1 maart is er weer een nieuw aanvraagtijdvak gestart voor de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM). Ondernemers binnen elke sector kunnen een subsidieaanvraag indienen. Het subsidiebudget wordt verdeeld in 2 categorieën te weten:

- subsidie voor het mkb
- subsidie voor groot zakelijk

SLIM ontwikkelen

SLIM is een scholingssubsidie voor ondernemers die mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Je kunt het gebruiken om bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan te laten maken of een bedrijfsschool op te richten. Hiermee investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw bedrijf en haar medewerkers. Het subsidiepercentage ligt tussen de 60 – 80% van de subsidiabele kosten, de maximale subsidie per project bedraagt €24.999,-.De aanvraagperiode voor de SLIM-subsidie loopt tot en met 28 maart 2024.

Overig nieuws