Nieuws

Belastingrente

Header imageArrow

Belastingrente

Wanneer je definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst afwijkt van het bedrag dat je in eerste instantie is opgelegd, dan berekent de Belastingdienst belastingrente. Is de definitieve aanslag hoger en moet je dus een bedrag bijbetalen, dan wordt er belastingrente bij je in rekening gebracht. Krijg je belastinggeld terug, dan wordt er belastingrente aan je vergoed.

Rente ECB is leidend

De ontwikkelingen van de ECB rente zijn leidend voor de hoogte van de belastingrente. Het rentepercentage voor de inkomstenbelasting en andere belastingen is per 1 juli 2023 gestegen van 4% naar 6%.

Rente vennootschapsbelasting bevroren

Het kabinet heeft besloten om het rentepercentage voor de te betalen vennootschapsbelasting niet mee te laten stijgen naar 10,5% maar tijdelijk te bevriezen op 8%. Dit zal in ieder geval zo zijn tot 1 januari 2024. In dit geval gaat het kabinet niet mee met de stijging van de ECB rente.

Rente over belastingen

Wel gaat de rente stijging door voor andere belastingen zoals erf-, loon-, dividend-, bron-, omzet en overdrachtsbelasting. Sinds 1 juli 2023 is dit rentepercentage ook gestegen van 4% naar 6%.

Overig nieuws