Nieuws

Afschaffing FOR regeling

Header imageArrow

Vanaf 1 januari 2023 kan er geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer worden opgebouwd.

Dit betekend dus dat je alleen dit jaar nog een deel van je jaarwinst kunt toevoegen aan je oudedagsreserve.

Hoe werkt de FOR?

Tot op heden kunnen zelfstandigen via de FOR regeling jaarlijks een deel van de winst apart zetten om een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit is fiscaal gunstig omdat over dit deel van de winst dan nog geen belasting hoeft te worden betaald.
Laat je de FOR uitkeren op je AOW gerechtigde leeftijd? Dan is dat het moment dat je af gaat rekenen met de fiscus. Het voordeel is dat je kunt profiteren van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden.

Verhoging AOW

Afschaffing van de FOR regeling zal de overheid jaarlijks ca.109 miljoen euro opleveren. Dit geld wil het kabinet gedeeltelijk in zetten als dekking van de verhoging van de AOW.

Maak jij gebruik van de FOR regeling?

Dan wordt deze op basis van de huidige regels afgewikkeld. Dit jaar kun je nog een bedrag toevoegen (dit heet ‘doteren’). Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

De FOR omzetten naar lijfrente

Over een gehele of gedeeltelijke vrijval van de FOR moet inkomstenbelasting betaald worden. Je kunt dit voorkomen door de FOR direct om te zetten in een lijfrente. De te betalen lijfrentepremie kun je storten op een bankspaarrekening. Deze inleg mag je dan als aftrekpost meenemen in je belastingaangifte. Per saldo verloopt op deze manier de omzetting van je fiscale oudedagsreserve in een lijfrente fiscaal neutraal.

Overig nieuws