Nieuws

Nieuwe wet oproepkrachten

Header imageArrow

Met ingang van 1 augustus 2022

Gaar er een nieuwe wetgeving in waarmee oproepkrachten meer rechten krijgen. Een verplichting wordt dat het voor een werknemer meer voorspelbaar is wanneer deze een oproep tot werk kan verwachten.

Heb je werknemers met een nul uren contract?

Dan zal je in de arbeidsovereenkomst moeten opnemen op welke dagen en tijden de werknemer verplicht beschikbaar moet zijn. Dit zijn de referentiedagen en -uren. Ook dien je aan te geven hoever van tevoren er kan worden opgeroepen. Het vastleggen van de beschikbaarheid geeft uiteraard géén recht op loon. Dat wordt uitgekeerd als er feitelijk werkzaamheden zijn verricht.

Werk je met min / max contracten?

Dan geldt verder dat in de arbeidsovereenkomst (AO) moet worden vermeld wat het aantal gewaarborgde uren is en wat het loon zal zijn voor de uren boven de gewaarborgde uren.

Roep je de werknemer op buiten de overeengekomen dagen en tijdstippen?

Dan mag deze weigeren om te komen werken. Aan deze weigering mogen géén negatieve gevolgen worden verbonden.

Heb je al bestaande contracten?

Binnen één maand dien je de bovenstaande informatie te verstrekken als een werknemer daarom vraagt.


Overig nieuws