Nieuws

Mkb-winstvrijstelling verder omlaag

Header imageArrow

Wat houdt de mkb-winstvrijstelling in?

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling. Deze vrijstelling is een aftrekpost op de gemaakte winst in je onderneming(en). Om deze toe te passen moet je eerst je winst verminderen met de ondernemersaftrek waarna je de mkb-winstvrijstelling kunt inzetten. In 2023 bedroeg deze vrijstelling 14% van de behaalde winst.

Verlaging van de mkb-winstvrijstelling in 2024

Met ingang van 1 januari 2024 is het toe te passen percentage van de mkb-winstvrijstelling gedaald van 14% in 2023 naar 13,31%. Vanaf 1 januari 2025 wordt de regeling nog verder ingeperkt naar 12,7%. Ondernemers betalen hierdoor meer belasting over hun winst.

Let op:

De mkb-winstvrijstelling kun je niet toepassen over de winst die je hebt behaald als medegerechtigde binnen een onderneming.

Overig nieuws