Nieuws

Verplicht minimumuurloon

Header imageArrow

Verandering minimumloon in 2024

Sinds 1 januari 2024 zijn er geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer, maar zijn werkgevers volgens de wet verplicht hun werknemers minimaal het minimumuurloon te betalen. Voor iedere werknemer van 21 jaar en ouder staat dit minimumuurloon vast. Heb je werknemers onder de 21 jaar? Dan gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Hetzelfde minimumuurloon voor iedereen

De invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor iedere werknemer in alle bedrijven.

Hoogte minimumuurloon 2024

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd. Momenteel zijn de tarieven als volgt:

  • 21 jaar en ouder € 13,27 per uur
  • 20 jaar € 10,62 per uur
  • 19 jaar € 7,96 per uur
  • 18 jaar € 6,64 per uur
  • 17 jaar € 5,24 per uur
  • 16 jaar € 4,58 per uur
  • 15 jaar € 3,98 per uur

Overig nieuws