30 Maart 2023

Nieuwe regels WOZ / BPM bezwaar

WOZ / BPM rechtsbijstandverleners

Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen, partijen welke op no cure no pay basis voor je optreden in WOZ of BPM zaken. Dit zijn rechtsbijstandverleners welke hun geld verdienen aan de uitgekeerde proceskostenvergoedingen en de vergoedingen van immateriële schade bij het overschrijden van behandeltermijnen van juridische procedures.

Huidige werkwijze is verdienmodel

Staatssecretaris van Rij van belastingzaken is van mening dat deze werkwijze een verdienmodel is geworden wat stimuleert om heel veel proceshandelingen in werking te zetten om voor vergoedingen in aanmerking te komen. De toename van dit soort zaken legt een steeds grotere druk op de uitvoering van de wetgeving en de rechtspraak.

Nieuwe regels in de maak

Om deze redenen wil staatssecretaris van Rij dan ook onderstaande maatregelen in deze WOZ / BPM zaken versneld gaan treffen:
– uitbetalen van de vergoedingen voortaan direct aan de belanghebbende,
– het niet uitkeren van vergoeding van immateriële schade,
– geen toekenning van proceskostenvergoeding bij een lichte bijstelling van de WOZ / BPM,
– een aparte procedure voor het recht op een proceskostenvergoeding,
– het intensiveren van de handhaving bij parallelimport van motorrijtuigen.

8 Maart 2023

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Vanaf 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 kunnen energie intensieve mkb ondernemingen gebruik maken van de TEK regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb)

Voor wie is de TEK regeling?

Deze tijdelijke tegemoetkoming is voor mkb ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met de TEK regeling krijgt je als ondernemer, waarbij energiekosten een groot deel uitmaken van de totale kosten, hulp bij de hoge te betalen energierekeningen. De TEK regeling kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Voldoe je als stichting, vereniging of instelling ook aan de voorwaarden van de regeling? Dan kun je ook een aanvraag voor TEK indienen.

Hoeveel subsidie krijg je met TEK?

De hoogte van de TEK regeling is 50% van het bedrag dat je meer betaalt aan energiekosten dan de drempelprijs. De drempelprijs is € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. De energiekosten tot aan de drempelprijs draag je volledig zelf.

3 Maart 2023

Aangifte Inkomstenbelasting 2022

Inkomstenbelasting 2022

De afgelopen weken heeft de Belastingdienst weer de uitnodigingen voor het indienen van de inkomstenbelasting (IB) gestuurd. Sinds woensdag 1 maart 2023 kun je deze aangifte over het jaar 2022 doen welke uiterlijk op 1 mei 2023 bij de Belastingdienst binnen dient te zijn.

Geen of te laat aangifte doen?

Dien je geen aangifte in of is de aangifte te laat? Dan kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen en zullen zij een schatting maken van je inkomen.

Lukt het je echt niet om de aangifte voor de gestelde datum in te dienen en heb je dus meer tijd nodig? Wij kunnen je helpen met het aanvragen van uitstel.

10 februari 2023

Extra afschrijven

Afschrijven hoe zit het ook alweer

Wanneer je als ondernemer een nieuw bedrijfsmiddel aanschaft boven een waarde van € 450,- ex btw dan ben je verplicht hierop af te schrijven. Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20% per jaar waarmee je de kosten dus in 5 jaar afschrijft.
Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10 % per jaar en voor het afschrijven van bedrijfspanden gelden weer andere regels.

Extra afschrijven op bedrijfsmiddelen

Sinds dit jaar heeft het kabinet nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo kun je op je investeringen in 2023 direct tot maximaal 50% van de aankoopprijs minus restwaarde afschrijven ten laste van je winst.
Echter geldt wel, net als bij de gewone afschrijvingen, dat de boekwaarde van het bedrijfsmiddel niet lager mag worden dan de restwaarde. Op het bedrag wat op de balans overblijft pas je de komende jaren de gewone afschrijving toe.

Het voordeel van extra afschrijven

Direct meer af kunnen schrijven betekend een een lagere belastbare winst waarover dan natuurlijk ook weer minder belasting betaald hoeft te worden. Niet alle bedrijfsmiddelen mogen meegaan in deze nieuwe manier van afschrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfspanden en bedrijfsmiddelen waarop al een ander regeling van toepassing is.

26 januari 2023

Het goede doel

Aftrekbaarheid giften

Wanneer je een gift doet naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een vereniging dan zijn deze aftrekbaar bij de Belastingdienst. Maar let op, hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag. Wat het drempelbedrag en het maximumbedrag voor je gewone giften is hangt af van je drempelinkomen.Je drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van €60,-. Wat je meer geeft , mag je aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen.

Periodieke giften

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Sinds 1 januari 2023 geldt wel een maximumbedrag van €250.000,- per jaar. Heb je vóór 4 oktober 2022 een periodieke gift gedaan? Dan kunt je deze tot 2027 nog volledig aftrekken in je belastingaangifte.

Wanneer je een gift doet naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een vereniging dan zijn deze aftrekbaar bij de Belastingdienst. Maar let op, hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag. Wat het drempelbedrag en het maximumbedrag voor je gewone giften is hangt af van je drempelinkomen.Je drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van €60,-. Wat je meer geeft , mag je aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen.

Periodieke giften

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Sinds 1 januari 2023 geldt wel een maximumbedrag van €250.000,- per jaar. Heb je vóór 4 oktober 2022 een periodieke gift gedaan? Dan kunt je deze tot 2027 nog volledig aftrekken in je belastingaangifte.

16 december 2022

Kerst verrassing

Met de Kerstdagen in het vooruitzicht is het natuurlijk leuk om medewerkers en relaties te verrassen met een kerstcadeau. Deze traditie begon ongeveer in het begin van de 19de eeuw om medewerkers wat extra luxe en een blijk van waardering te bieden.

WKR
Aan alles wat je schenkt kleeft sinds de loop der tijd ook een fiscaal aspect. Over cadeaus moet namelijk belasting betaald worden.
Sinds 2015 valt het geven van een kerstpakket in de werkkostenregeling (WKR). In 2022 is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 1,7%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2022 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.

BTW
Verder betaal je natuurlijk BTW over een kerstgeschenk . Deze is aftrekbaar alleen mag je per jaar maximaal €227,- ex BTW per ontvanger geven.

Wil je je medewerkers een kerstbonus in geld geven? Dan moeten er loonheffingen en premies afgedragen worden.

Dus als jij je medewerkers met kerst verrast, laat jezelf dan niet verrassen door de fiscus.

8 december 2022

Fiscale eindejaarstip / afschaffing FOR regeling

Vanaf 1 januari 2023 kan er geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer worden opgebouwd. Dit betekend dus dat je alleen dit jaar nog een deel van je jaarwinst kunt toevoegen aan je oudedagsreserve.

Hoe werkt de FOR?

Tot op heden kunnen zelfstandigen via de FOR regeling jaarlijks een deel van de winst apart zetten om een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit is fiscaal gunstig omdat over dit deel van de winst dan nog geen belasting hoeft te worden betaald.
Laat je de FOR uitkeren op je AOW gerechtigde leeftijd? Dan is dat het moment dat je af gaat rekenen met de fiscus. Het voordeel is dat je kunt profiteren van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden.

Verhoging AOW

Afschaffing van de FOR regeling zal de overheid jaarlijks ca.109 miljoen euro opleveren. Dit geld wil het kabinet gedeeltelijk in zetten als dekking van de verhoging van de AOW.

Maak jij gebruik van de FOR regeling?

Dan wordt deze op basis van de huidige regels afgewikkeld. Dit jaar kun je nog een bedrag toevoegen (dit heet ‘doteren’). Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

De FOR omzetten naar lijfrente

Over een gehele of gedeeltelijke vrijval van de FOR moet inkomstenbelasting betaald worden. Je kunt dit voorkomen door de FOR direct om te zetten in een lijfrente. De te betalen lijfrentepremie kun je storten op een bankspaarrekening. Deze inleg mag je dan als aftrekpost meenemen in je belastingaangifte. Per saldo verloopt op deze manier de omzetting van je fiscale oudedagsreserve in een lijfrente fiscaal neutraal.

24 november 2022

Zakelijke overdrachtsbelasting in 2023 omhoog

Per 1 januari 2023 stijgt de overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden van 8% naar 10,4%. Ben je ondernemer en ga je in 2022 nog een koopovereenkomst aan? Of beleg je in vastgoed? Dan is het moment waarop je de akte van levering bij de notaris tekent bepalend voor het te betalen rentepercentage.

Teken je de notariële leveringsakte in 2023, dan betaalt je 10,4% overdrachtsbelasting. Wordt de notariële leveringsakte ook in 2022 getekend dan geldt nog het percentage van 8%.

Het nieuwe tarief van 10,4% geldt straks ook voor de aanschaf van een tweede woning, grond bestemd voor woningbouw en onbebouwde grond.

21 oktober 2022

Afschaffing middelen

Als zelfstandige kan je inkomen fluctueren. Heb je 3 jaar achter elkaar een sterk wisselend inkomen? Dan heb je ook te maken met wisselende hoogten van je belastingaanslagen.

Je kunt bij de belastingdienst een verzoek tot ‘middelen’ indienen. De te betalen belasting wordt dan berekent over je gemiddelde inkomen uit box 1 (inkomen uit werk en woning) over de laatste 3 jaren. Door deze gelijkmatige verdeling kan het dus zijn dat je per saldo minder belasting hoeft te betalen.

In het wetsvoorstel belastingplan 2022 is voorgesteld om de middelingsregeling met ingang van 1 januari 2023 af te schaffen. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een overgangsrecht waarin de jaren voor 2023 zijn betrokken. Het laatste tijdvak waarover je kunt middelen wordt dan 2022-2023-2024.

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid tot ‘middelen’? Neem dan contact met ons op via info@avzadministraties.nl of bel naar 0174-221111 en wij maken de berekening voor je!

27 september 2022

Laagste vpb-tarief van 15% naar 19%

Vorige week dinsdag presenteerde het kabinet de miljoenennota en het belastingplan voor 2023. In dit belastingplan staat o.a. dat het kabinet het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf wil verhogen van 15% naar 19%.

Daarnaast wil het kabinet de schijflengte van de eerste schijf inkorten van €395.000,- naar €200.000,-. Dit betekent dat het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% dus al ingaat vanaf een belastbaar bedrag boven de €200.000,-.

Voor 2022 is het daarom verstandig om, indien mogelijk, winsten naar voren te halen en daarmee optimaal gebruik te maken van de eerste tariefschijf tot €395.000,-. Wanneer je kosten of investeringen weet uit te stellen tot 2023 zijn deze aftrekbaar tegen 25,8%

18 augustus 2022

De jubelton verdwijnt

Wil je je kind(eren) financieel helpen met het kopen van een woning? Let dan even op!

Per 1 januari 2023 wordt namelijk de schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel bekend als de jubelton) verlaagd van €106.671,- naar €27.231,-. Vanaf 1 januari 2024 zal deze vrijstelling helemaal worden afgeschaft!

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor een eigen woning krijgen van maximaal €106.671. Naast deze vrijstelling kunnen ouders hun kind eenmalig een bedrag van €27.231 belastingvrij schenken om vrij te besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar datzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor een vrije besteding. Gebruik maken van beiden kan niet.

4 augustus 2022

Klopt jouw uurtarief nog wel?

Met de huidige inflatie is het verstandig om je (uur) tarief eens tegen het licht te houden, want….. kom je hier nog steeds wel mee uit?

Het blijkt dat veel zzp’ers het moeilijk vinden om hun tarief te verhogen.

Hierdoor werken velen al jaren op hetzelfde prijsniveau. Een grote fout die hierbij wordt gemaakt is dat zzp’ers redeneren vanuit de opdrachtgever. Al snel wordt gedacht dat er te veel wordt gevraagd en dat de opdrachtgever nooít akkoord zal gaan. Hiermee doe je jezelf als zzp’er echt tekort.

Hoe bereken je je tarief?
Een uitgangspunt bij het bepalen van je (uur)tarief is dat je uitzoekt wat iemand met hetzelfde werk in loondienst verdient. Als zzp’er moet je namelijk flink boven dat tarief zitten.

Waar moet ik rekening mee houden?
Wanneer je ziek bent betaald je opdrachtgever je niet door, je krijgt geen vakantiegeld en ook geen dertiende maand. Verder hoeft je opdrachtgever geen loonbelasting en sociale lasten voor je af te dragen.
Ook moet je zelf voor een buffer zorgen en je pensioen regelen. Dit alles lukt alleen als je tarief hoog genoeg is.

Kijk dus nog eens kritisch naar je (uur)tarief.
AVZ Administraties kan je ruggensteun geven en voorrekenen wat je nodig hebt voor een duurzaam, toekomstbestendig inkomen uit je onderneming. Wij helpen jou als ondernemer graag vooruit!

28 juli 2022

Nieuwe wet oproepkrachten

Met ingang van 1 augustus 2022
gaat er een nieuwe wetgeving in waarmee oproepkrachten meer rechten krijgen.

Een verplichting wordt dat het voor een werknemer meer voorspelbaar is wanneer deze een oproep tot werk kan verwachten.

Heb je werknemers met een nul uren contract?
Dan zul je in de arbeidsovereenkomst moeten opnemen op welke dagen en tijden de werknemer verplicht beschikbaar moet zijn. Dit zijn de referentiedagen en -uren. Ook dien je aan te geven hoever van tevoren er kan worden opgeroepen.

Het vastleggen van de beschikbaarheid geeft uiteraard géén recht op loon. Dat wordt uitgekeerd als er feitelijk werkzaamheden zijn verricht.

Werk je met min / max contracten?
Dan geldt verder dat in de arbeidsovereenkomst (AO) moet worden vermeld wat het aantal gewaarborgde uren is en wat het loon zal zijn voor de uren boven de gewaarborgde uren.

Roep je de werknemer op buiten de overeengekomen dagen en tijdstippen?
Dan mag deze weigeren om te komen werken. Aan deze weigering mogen géén negatieve gevolgen worden verbonden.

Heb je al bestaande contracten?
Binnen één maand dien je de bovenstaande informatie te verstrekken als een werknemer daarom vraagt.