8 december 2022

Fiscale eindejaarstip / afschaffing FOR regeling

Vanaf 1 januari 2023 kan er geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer worden opgebouwd. Dit betekend dus dat je alleen dit jaar nog een deel van je jaarwinst kunt toevoegen aan je oudedagsreserve.

Hoe werkt de FOR?

Tot op heden kunnen zelfstandigen via de FOR regeling jaarlijks een deel van de winst apart zetten om een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit is fiscaal gunstig omdat over dit deel van de winst dan nog geen belasting hoeft te worden betaald.
Laat je de FOR uitkeren op je AOW gerechtigde leeftijd? Dan is dat het moment dat je af gaat rekenen met de fiscus. Het voordeel is dat je kunt profiteren van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden.

Verhoging AOW

Afschaffing van de FOR regeling zal de overheid jaarlijks ca.109 miljoen euro opleveren. Dit geld wil het kabinet gedeeltelijk in zetten als dekking van de verhoging van de AOW.

Maak jij gebruik van de FOR regeling?

Dan wordt deze op basis van de huidige regels afgewikkeld. Dit jaar kun je nog een bedrag toevoegen (dit heet ‘doteren’). Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

De FOR omzetten naar lijfrente

Over een gehele of gedeeltelijke vrijval van de FOR moet inkomstenbelasting betaald worden. Je kunt dit voorkomen door de FOR direct om te zetten in een lijfrente. De te betalen lijfrentepremie kun je storten op een bankspaarrekening. Deze inleg mag je dan als aftrekpost meenemen in je belastingaangifte. Per saldo verloopt op deze manier de omzetting van je fiscale oudedagsreserve in een lijfrente fiscaal neutraal.

24 november 2022

Zakelijke overdrachtsbelasting in 2023 omhoog

Per 1 januari 2023 stijgt de overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden van 8% naar 10,4%. Ben je ondernemer en ga je in 2022 nog een koopovereenkomst aan? Of beleg je in vastgoed? Dan is het moment waarop je de akte van levering bij de notaris tekent bepalend voor het te betalen rentepercentage.

Teken je de notariële leveringsakte in 2023, dan betaalt je 10,4% overdrachtsbelasting. Wordt de notariële leveringsakte ook in 2022 getekend dan geldt nog het percentage van 8%.

Het nieuwe tarief van 10,4% geldt straks ook voor de aanschaf van een tweede woning, grond bestemd voor woningbouw en onbebouwde grond.

21 oktober 2022

Afschaffing middelen

Als zelfstandige kan je inkomen fluctueren. Heb je 3 jaar achter elkaar een sterk wisselend inkomen? Dan heb je ook te maken met wisselende hoogten van je belastingaanslagen.

Je kunt bij de belastingdienst een verzoek tot ‘middelen’ indienen. De te betalen belasting wordt dan berekent over je gemiddelde inkomen uit box 1 (inkomen uit werk en woning) over de laatste 3 jaren. Door deze gelijkmatige verdeling kan het dus zijn dat je per saldo minder belasting hoeft te betalen.

In het wetsvoorstel belastingplan 2022 is voorgesteld om de middelingsregeling met ingang van 1 januari 2023 af te schaffen. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een overgangsrecht waarin de jaren voor 2023 zijn betrokken. Het laatste tijdvak waarover je kunt middelen wordt dan 2022-2023-2024.

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid tot ‘middelen’? Neem dan contact met ons op via info@avzadministraties.nl of bel naar 0174-221111 en wij maken de berekening voor je!

27 september 2022

Laagste vpb-tarief van 15% naar 19%

Vorige week dinsdag presenteerde het kabinet de miljoenennota en het belastingplan voor 2023. In dit belastingplan staat o.a. dat het kabinet het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf wil verhogen van 15% naar 19%.

Daarnaast wil het kabinet de schijflengte van de eerste schijf inkorten van €395.000,- naar €200.000,-. Dit betekent dat het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% dus al ingaat vanaf een belastbaar bedrag boven de €200.000,-.

Voor 2022 is het daarom verstandig om, indien mogelijk, winsten naar voren te halen en daarmee optimaal gebruik te maken van de eerste tariefschijf tot €395.000,-. Wanneer je kosten of investeringen weet uit te stellen tot 2023 zijn deze aftrekbaar tegen 25,8%

18 augustus 2022

De jubelton verdwijnt

Wil je je kind(eren) financieel helpen met het kopen van een woning? Let dan even op!

Per 1 januari 2023 wordt namelijk de schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel bekend als de jubelton) verlaagd van €106.671,- naar €27.231,-. Vanaf 1 januari 2024 zal deze vrijstelling helemaal worden afgeschaft!

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor een eigen woning krijgen van maximaal €106.671. Naast deze vrijstelling kunnen ouders hun kind eenmalig een bedrag van €27.231 belastingvrij schenken om vrij te besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar datzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor een vrije besteding. Gebruik maken van beiden kan niet.

4 augustus 2022

Klopt jouw uurtarief nog wel?

Met de huidige inflatie is het verstandig om je (uur) tarief eens tegen het licht te houden, want….. kom je hier nog steeds wel mee uit?

Het blijkt dat veel zzp’ers het moeilijk vinden om hun tarief te verhogen.

Hierdoor werken velen al jaren op hetzelfde prijsniveau. Een grote fout die hierbij wordt gemaakt is dat zzp’ers redeneren vanuit de opdrachtgever. Al snel wordt gedacht dat er te veel wordt gevraagd en dat de opdrachtgever nooít akkoord zal gaan. Hiermee doe je jezelf als zzp’er echt tekort.

Hoe bereken je je tarief?
Een uitgangspunt bij het bepalen van je (uur)tarief is dat je uitzoekt wat iemand met hetzelfde werk in loondienst verdient. Als zzp’er moet je namelijk flink boven dat tarief zitten.

Waar moet ik rekening mee houden?
Wanneer je ziek bent betaald je opdrachtgever je niet door, je krijgt geen vakantiegeld en ook geen dertiende maand. Verder hoeft je opdrachtgever geen loonbelasting en sociale lasten voor je af te dragen.
Ook moet je zelf voor een buffer zorgen en je pensioen regelen. Dit alles lukt alleen als je tarief hoog genoeg is.

Kijk dus nog eens kritisch naar je (uur)tarief.
AVZ Administraties kan je ruggensteun geven en voorrekenen wat je nodig hebt voor een duurzaam, toekomstbestendig inkomen uit je onderneming. Wij helpen jou als ondernemer graag vooruit!

28 juli 2022

Nieuwe wet oproepkrachten

Met ingang van 1 augustus 2022
gaat er een nieuwe wetgeving in waarmee oproepkrachten meer rechten krijgen.

Een verplichting wordt dat het voor een werknemer meer voorspelbaar is wanneer deze een oproep tot werk kan verwachten.

Heb je werknemers met een nul uren contract?
Dan zul je in de arbeidsovereenkomst moeten opnemen op welke dagen en tijden de werknemer verplicht beschikbaar moet zijn. Dit zijn de referentiedagen en -uren. Ook dien je aan te geven hoever van tevoren er kan worden opgeroepen.

Het vastleggen van de beschikbaarheid geeft uiteraard géén recht op loon. Dat wordt uitgekeerd als er feitelijk werkzaamheden zijn verricht.

Werk je met min / max contracten?
Dan geldt verder dat in de arbeidsovereenkomst (AO) moet worden vermeld wat het aantal gewaarborgde uren is en wat het loon zal zijn voor de uren boven de gewaarborgde uren.

Roep je de werknemer op buiten de overeengekomen dagen en tijdstippen?
Dan mag deze weigeren om te komen werken. Aan deze weigering mogen géén negatieve gevolgen worden verbonden.

Heb je al bestaande contracten?
Binnen één maand dien je de bovenstaande informatie te verstrekken als een werknemer daarom vraagt.