18 augustus 2022

Jubelton verdwijnt!

Wil je je kind(eren) financieel helpen met het kopen van een woning? Let dan even op!

Per 1 januari 2023 wordt namelijk de schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel bekend als de jubelton) verlaagd van €106.671,- naar €27.231,-. Vanaf 1 januari 2024 zal deze vrijstelling helemaal worden afgeschaft!

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor een eigen woning krijgen van maximaal €106.671. Naast deze vrijstelling kunnen ouders hun kind eenmalig een bedrag van €27.231 belastingvrij schenken om vrij te besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar datzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor een vrije besteding. Beide kan niet.

4 augustus 2022

Klopt jouw (uur)tarief nog wel?

Met de huidige inflatie is het verstandig om je (uur) tarief eens tegen het licht te houden, want….. kom je hier nog steeds wel mee uit?

Het blijkt dat veel zzp’ers het moeilijk vinden hun tarief te verhogen.
Hierdoor werken velen al jaren op hetzelfde prijsniveau. Een grote fout die hierbij wordt gemaakt is dat zzp’ers redeneren vanuit de opdrachtgever. Al snel wordt gedacht dat er te veel wordt gevraagd en dat de opdrachtgever nooít akkoord zal gaan. Hiermee doe je jezelf als zzp’er echt tekort.

Hoe bereken je je tarief?
Een uitgangspunt bij het bepalen van je (uur)tarief is dat je uitzoekt wat iemand met hetzelfde werk in loondienst verdient. Als zzp’er moet je namelijk flink boven dat tarief zitten.

Waar moet ik rekening mee houden?
Wanneer je ziek bent betaald je opdrachtgever je niet door, je krijgt geen vakantiegeld en ook geen dertiende maand. Verder hoeft je opdrachtgever geen loonbelasting en sociale lasten voor je af te dragen.
Ook moet je zelf voor een buffer zorgen en je pensioen regelen. Dit alles lukt alleen als je tarief hoog genoeg is.

Kijk dus nog eens kritisch naar je (uur)tarief.
AVZ Administraties kan je ruggensteun geven en voorrekenen wat je nodig hebt voor een duurzaam, toekomstbestendig inkomen uit je onderneming. Wij helpen jou als ondernemer graag vooruit!

28 juli 2022

Nieuwe wet oproepkrachten

Met ingang van 1 augustus 2022
gaat er een nieuwe wetgeving in waarmee oproepkrachten meer rechten krijgen.

Een verplichting wordt dat het voor een werknemer meer voorspelbaar is wanneer deze een oproep tot werk kan verwachten.

Heb je werknemers met een nul uren contract?
Dan zul je in de arbeidsovereenkomst moeten opnemen op welke dagen en tijden de werknemer verplicht beschikbaar moet zijn. Dit zijn de referentiedagen en -uren. Ook dien je aan te geven hoever van tevoren er kan worden opgeroepen.

Het vastleggen van de beschikbaarheid geeft uiteraard géén recht op loon. Dat wordt uitgekeerd als er feitelijk werkzaamheden zijn verricht.

Werk je met min / max contracten?
Dan geldt verder dat in de arbeidsovereenkomst (AO) moet worden vermeld wat het aantal gewaarborgde uren is en wat het loon zal zijn voor de uren boven de gewaarborgde uren.

Roep je de werknemer op buiten de overeengekomen dagen en tijdstippen? 
Dan mag deze weigeren om te komen werken. Aan deze weigering mogen géén negatieve gevolgen worden verbonden.

Heb je al bestaande contracten?
Binnen één maand dien je de bovenstaande informatie te verstrekken als een werknemer daarom vraagt.

20 juli 2022

Flexibeler aflossen

Coronaschuld aflossingsregelingen

Tijdens de coronacrisis konden ondernemers tijdelijk uitstel van belastingbetaling aanvragen.

Vanaf 1 oktober 2022 hebben ondernemers 5 jaar de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Inmiddels is ruim de helft van de openstaande schuld al afgelost.

Voor ondernemers welke nog af dienen te lossen, en welke in de kern een gezonde onderneming hebben, wil het kabinet meer flexibiliteit bieden voor terugbetaling.

Hierbij kun je denken aan maandbedragen welke per kwartaal mogen worden voldaan of door een betaalpauze mogelijk te maken.
Heeft jouw bedrijf bijvoorbeeld seizoenswerk en wisselt jouw omzet in het jaar sterk, dan kan dit een uitkomst bieden.

15 juli 2022

Verplichte AOV verzekering

Wanneer je ziek of arbeidsongeschikt wordt als zelfstandig ondernemer wordt er geen loon doorbetaald als wanneer je in loondienst werkt. Hiervoor moet je zelf een verzekering afsluiten.

Het kabinet heeft afgesproken in het pensioenakkoord dat straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Met deze plicht voor het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zijn in de toekomst alle werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Het kost echter nog wel de nodige tijd voor het UWV en de Belastingdienst om de uitkerings- en innings systemen op orde te hebben. De verwachting is daarom ook dat de verplichte AOV voor zelfstandigen niet voor 2027 zal worden ingevoerd.

29 juni 2022

Verkort betalingstermijn grootbedrijf

Vanaf 1 juli worden er weer een aantal financiële wijzigingen doorgevoerd.

Eén van de wijzigingen is dat het wettelijke betalingstermijn van het grootbedrijf aan midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt verkort van 60 dagen naar 30 dagen.

Zelfstandig ondernemers in het MKB en zzp’ers lopen er namelijk vaak tegenaan dat grote bedrijven facturen veel later betalen dan binnen de door hun gevraagde 30 dagen. Veelal bepalen grote bedrijven een eigen betalingstermijn of worden zelfs betalingstermijnen eenzijdig verlengd. 

Uiteraard heeft dit negatieve gevolgen voor de inkomensstroom van de kleinere ondernemers en kunnen zij hierdoor in problemen komen. Door het wettelijk betalingstermijn te verkorten naar 30 dagen worden mkb’ers en zzp’ers dus beter beschermd.

Wist je dat?

Je als ondernemer in het mkb melding kunt maken van te late betalingen.

In januari 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen (ACM) opgezet. Hier kun je tot 26 januari 2023 volledig anoniem melding maken.

22 juni 2022

Afschaffing FOR

Met ingang van 1 januari 2023 wil het kabinet de Fiscale oudedagsreserve (FOR) afschaffen. 

Hoe werkt de FOR?

Zelfstandigen kunnen nu via de FOR regeling jaarlijks een deel van de winst apart zetten om een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit is fiscaal gunstig omdat over dit deel van de winst dan nog geen belasting hoeft te worden betaald. 

Laat je de FOR uitkeren op je AOW gerechtigde leeftijd? Dan is dat het moment dat je af gaat rekenen met de fiscus. Het voordeel is dat je kunt profiteren van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden.

Verhoging AOW

Afschaffing van de FOR regeling zal de overheid jaarlijks ca.109 miljoen euro opleveren. Dit geld wil het kabinet gedeeltelijk in zetten als dekking van de verhoging van de AOW.

Maak jij gebruik van de FOR regeling?

Dan wordt deze op basis van de huidige regels afgewikkeld. Dit jaar kun je nog een bedrag toevoegen (dit heet ‘doteren’). Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632. Heb je het boekjaar 2021 nog niet afgesloten? Dan kun je over dit jaar ook nog gebruik maken van je FOR ruimte. 

Op Prinsjesdag wordt bekend gemaakt of de FOR regeling definitief zal verdwijnen.

15 juni 2022

Percentage ouderschapsverlof omhoog

Invoering betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Ouders krijgen hiermee gedurende 9 weken ouderschapsverlof via een UWV-uitkering. Voorwaarde is dat deze 9 weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Dit biedt ouders bijvoorbeeld meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Verhoging percentage

In de Eerste Kamer is een motie aangenomen om het doorbetalingspercentage te verhogen van 50% naar 70%. De minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een besluit het uitkeringspercentage overeenkomstig de motie gewijzigd. Ouders welke gebruik maken van de regeling ‘betaald ouderschapsverlof’ krijgen hiermee via het UWV maximaal 70% van hun dagloon doorbetaald.

1 juni 2022

Minimumloon per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar gaat per 1 juli 2022 omhoog naar €1.756,20 per maand bij een fulltime dienstverband.

Betaal je als werkgever je werknemers per uur uit? Dan hangt het uurloon hangt af van het aantal uren dat jouw organisatie hanteert als een fulltime werkweek. Een wettelijk minimumuurloon kennen wij in Nederland namelijk niet.

Bij de ene organisatie is een fulltime werkweek 40 uur, bij anderen is dit 36 of 38 uur. Het kabinet wil in de toekomst wel een minimumuurloon in gaan voeren. Dit zal op basis zijn van een 36 urige werkweek.

Hanteert jouw organisatie een ander aantal uren dan 36, 38 of 40 als fulltime werkweek?

Dan kan je als werkgever het minimumuurloon berekenen door het minimumloon per week te delen door het aantal uren van een volledige werkweek. Let hierbij wel op dat je het bedrag niet naar beneden afrondt want dan zou dit kunnen leiden tot onderbetaling.

Per 1 juli 2022 bedraagt het bruto minimumloon per week €405,30 voor werknemers vanaf 21 jaar. Heb je werknemers die jonger zijn? Dan krijgen deze een percentage van het minimumloon.

De bedragen van het minimumloon op een rij.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimumuurlonen per 1 juli 2022 bij een 36 / 38 en 40 urige werkweek op een rij gezet. De tabel kun je bekijken via deze link http://ow.ly/pLaE50JmwES

11 mei 2022

Verdwijnt vakantiegeld?

Uitbetaling vakantiegeld

Het is inmiddels alweer mei. De maand waarin veel werknemers hun vakantiegeld krijgen uitbetaald. Vakantiegeld is een vastgestelde toeslag van minimaal 8% van het jaarsalaris. Rond 1910 werd vakantiegeld voor het eerst opgenomen in cao´s. Sinds 1968 bestaat de vorm zoals wij die nu kennen.

Blijft het vakantiegeld bestaan?

Of deze vorm van vakantiegeld nog eens ruim 50 jaar blijft bestaan is niet waarschijnlijk. Het Persoonlijk Keuzebudget (PKB), soms ook Individueel Keuzebudget genoemd (IKB), is namelijk in opkomst.

Wat is PKB (en IKB)?

Het Persoonlijk Keuzebudget is een bruto persoonlijk budget dat (afhankelijk van de geldende cao) in totaliteit 10% tot 20% van het maandsalaris betreft. Hiermee kunnen werknemers maandelijks kiezen hoe zij het opgebouwde budget willen besteden. Maakt een werknemer geen bestedingskeuze? Dan wordt het budget aan het eind van het jaar uitbetaald. Het budget mag niet overgeheveld worden naar het nieuwe fiscale jaar.

Wil je ook een PKB (of IKB) introduceren binnen je bedrijf?

Neem dan contact op onze afdeling salarisadministratie.

4 mei 2022

Rechtsherstel Box 3

Voor 4 augustus 2022 ontvangen de ongeveer 60.000 mensen, welke bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 over de belastingjaren 2017 t/m 2020, automatisch rechtsherstel. Het kabinet werkt aan de uitwerking van de zogenoemde spaarvariant.

Voornamelijk mensen met spaargeld krijgen met dit rechtsherstel geld terug. Ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde box 3 aanslagen (zoals 2020 en 2021) zal dit gaan gelden.

Nieuwe manier van berekenen

Met de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Hierbij wordt gekeken naar de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Spaargeld zal worden belast op basis van de actuele spaarrente en bij schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. Voor beleggingen zoals effecten en onroerend goed wordt, net als nu, uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

Heb je niet op tijd bezwaar ingediend?

Dan staat de aanslag al vast en vindt er nog geen rechtsherstel plaats. Verwacht wordt dat de Hoge Raad dit najaar hierover uitspraak zal doen in een ander nog lopende box 3 procedure.

12 april 2022

BTWeetje

De Raad van de Europese Unie heeft op 5 april jl een wijziging aangenomen m.b.t. de btw richtlijn van de verlaagde btw tarieven.

Nieuwe regels verlaagd tarief

Deze nieuwe regels gaan vanaf 1 januari 2025 in en geven de lidstaten een gelijke behandeling. Het zorgt ook voor meer mogelijkheden om verlaagde btw tarieven en nultarieven toe te passen.

De Raad heeft de lijst van goederen en diensten waarop verlaagde btw tarieven mogen worden toegepast (bijlage III van de btw richtlijn) verder ook aangepast en beperkt. Geleidelijk aan komt er een einde aan gunstige regels voor goederen die schadelijk zijn voor het milieu.

BTW plaats digitale diensten

Ook komen er enkele aanpassingen m.b.t. de ‘plaats van dienst’ voor digitale diensten. Alle diensten die elektronisch aan een afnemer worden geleverd moeten belastbaar zijn op de plaats waar de afnemer is gevestigd.

1 april 2022

Verplichte administratie

Ondernemers zijn wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten en bij te houden.

Een goede administratie bestaat o.a. uit:

• bankafschriften
• een kasadministratie
• facturen (verzonden en ontvangen)
• tussentijdse controleberekeningen
• belastingen (BTW / IB)
• contracten en overeenkomsten
• agenda’s / correspondentie
• urenregistratie
• databestanden
• reisadministratie (auto / ov)

Verder geeft een goede administratie inzicht in de financiële situatie van je onderneming.

Haal fiscaal voordeel

Het uitbesteden van je administratie aan een goed administratiekantoor betaalt zich zeker terug.
Wij als financiële specialisten helpen je met het opzetten van je administratie, geven advies en zijn altijd op de hoogte van de verschillende fiscale voordelen.

Kan jij hulp gebruiken bij het opzetten van je administratie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak

29 maart 2022

Einde corona versoepelingen

Einde corona versoepelingen

Op 31 maart aanstaande komt er een einde aan de fiscale corona versoepelingen. Nieuwe aanslagen en aangiften, zoals bijvoorbeeld loon-, omzet- en inkomstenbelasting, moeten vanaf 1 april weer op tijd worden betaald.

Betalingsonmacht

Ben je een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt, zoals een NV of een BV? En kan je de nieuwe aangiften loonheffingen en / of omzetbelasting vanaf 1 april 2022 nog niet betalen? Dan kan je een melding betalingsonmacht bij de belastingdienst indienen. De regeling dat een melding betalingsonmacht bij aangevraagd belastinguitstel niet nodig is, vervalt namelijk ook op 1 april 2022.

17 maart 2022

Wet Excessief Lenen / deel II

Meer over de wet excessief lenen

Eerder deze week schreven wij al dat vanaf 1 januari 2023 de wet excessief lenen in werking treedt. Schulden boven de €700.000,- (van een directeur – grootaandeelhouder (dga) en diens aanverwanten samen) aan de eigen BV worden hiermee belast in box 2.

Fictief regulier voordeel

Het leningdeel boven het maximum bedrag van €700.000 euro wordt het fictief regulier voordeel genoemd. Wij geven even een klein rekensommetje ter verduidelijking hoe het gaat werken: Heb je op 31 december 2023 een schuld aan je BV van €900.000,-? Dan is het fictief regulier voordeel in dit geval €200.000,-. Over deze €200.000,- moet dan voor 26,9% aan box 2 heffing worden voldaan wat neer komt op €53.800,-

Hoe werkt dit de jaren erna?

Het maximum bedrag van €700.000,- wordt jaarlijks verhoogd met de eventuele eerdere fictieve reguliere voordelen waar reeds inkomstenbelasting over is betaald. Zo wordt voorkomen dat jaarlijks hetzelfde bovenmatig gedeelte van de schulden als een fictief regulier voordeel in de belastingheffing wordt betrokken en je daar dus weer belasting over betaalt.

Weer even een rekensommetje:

Ben je een jaar later op 31-12-2024 nog steeds aandeelhouder in de BV? En heb je nog steeds dezelfde schuld van €900.000,- aan je BV? Dan wordt het maximumbedrag met €200.000 euro verhoogd naar €900.000,-. Het fictief regulier voordeel is dan €0,-

Wil je maatregelen treffen?

Heb je een fictief regulier voordeel? En wil je weten wat je het beste voor 31 december 2023 kunt doen? Neem dan contact met ons op.

15 maart 2022

Wet Excessief Lenen

Vanaf 1 januari 2023 treedt de wet excessief lenen in werking. Hiermee worden schulden boven de €700.000,- van een directeur – grootaandeelhouder (dga), diens partner en bloed- en aanverwanten aan de eigen BV (het bedrag van €700.000,- geldt gezamenlijk en niet per persoon) door de belastingdienst belast in box 2. De nieuwe wet moet voorkomen dat belastingclaims steeds vooruit worden geschoven en dat leningen uiteindelijk niet meer terugbetaald kunnen worden.

Waarom lenen van de BV?

Bezit je meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap? Dan ben je een aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die je uit dit belang ontvangt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het lenen van geld uit de eigen BV heeft tot nu toe als voordeel dat de box 2 heffing van 26,9% kan worden uitgesteld. Daarnaast kan het nog een belastingbesparing opleveren. De schuld aan de BV kan namelijk worden afgetrokken van box 3 bezittingen wat er voor zorgt dat er minder box 3 belasting betaald hoeft te worden.

Wat verandert er?

Wanneer je als aanmerkelijkbelanghouder samen met een partner meer dan 700.000 euro leent uit de BV, dan wordt het meerdere als bovenmatig (excessief) lenen beschouwd. Vanaf 2023 wordt dit per jaareinde, eerste peildatum 31 december 2023, belast met 26,9% inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering is. Start dus tijdig met het afbouwen van het bovenmatige deel als je dit wilt voorkomen.

Hoe zit het met een Eigenwoningschuld?

Een eigenwoningschuld is een uitzondering in de nieuwe wet. Dit zijn leningen t.b.v. de aankoop of onderhoud van je eigen woning. Uiteraard moeten deze leningen voldoen aan de geldende fiscale regels.

11 maart 2022

WOZ-beschikking

Inmiddels is hij vast op je deurmat gevallen, de WOZ-beschikking van je gemeente.
Elk jaar stelt de gemeente de waarde van je onroerend goed vast. De peildatum voor het belastingjaar 2022 waarop de waarde is gebaseerd is 1 januari 2021. Je gemeente onderbouwt de WOZ-beschikking met een taxatieverslag. Dit verslag kun je bij de meeste gemeenten inzien met je DigiD-account.

Welke invloed heeft de WOZ-waarde?

De jaarlijkse WOZ-beschikking is van invloed op de hoogte van verschillende belastingen. Denk hierbij aan de inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting, waterschapsheffing en schenk- en erfbelasting. Het is dus belangrijk dat de WOZ-beschikking niet te hoog is vastgesteld.

WOZ-waarde bedrijfsgebouwen

Ben je ondernemer dan mag je afschrijven op je bedrijfsgebouwen. Hoeveel je mag afschrijven is afhankelijk van het gebruik / verhuur van het gebouw en de hoogte van de WOZ-waarde. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe meer of langer je af mag schrijven. Meer afschrijven betekent een lager inkomen en een lager inkomen betekent wellicht minder inkomstenbelasting met eventuele rechten op inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen.

Bezwaar indienen

Het is dus belangrijk dat de WOZ-waarde van je onroerend goed juist is vastgesteld. Denk je dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Dan kun je dit overleggen met een taxateur. Een bezwaar kun je binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking indienen bij je gemeente.

8 maart 2022

Wat is een UBO?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen welke meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv, mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s.

Waarom een UBO register?

Elk EU land moet vanuit Europese regelgeving een UBO register bijhouden. Dit register maakt het transparanter wie er aan de touwtjes trekken bij organisaties. Naast dat bedrijven beter kunnen nagaan met wie zij zaken doen draagt het register ook bij aan het voorkomen van misbruik. Denk hierbij aan financieel economische criminaliteit.
In Nederland ligt het beheer van het UBO register bij de KVK. Meer informatie over de UBO registratie kun je hier nalezen http://ow.ly/S8XP30scPBK

4 maart 2022

Belast Vermogen 2022

In ons vorige artikel hebben wij het gehad over het oordeel van de Hoge Raad omtrent de box 3 belasting en wat dit betekent voor je aangifte inkomstenbelasting over 2021.

Uitspraak Hoge Raad en de voorlopige aanslag van 2022

De uitspraak van de Hoge Raad is geldend vanaf 24 december 2021 en daarmee ook voor alle belastingaanslagen die op of na 24 december 2021 zijn / worden opgelegd. De belastingdienst is technisch gezien nog niet ingericht op deze uitspraak waardoor er momenteel geen definitieve aanslagen verstuurd worden aan mensen met een box 3 vermogen.

Ook de voorlopige aanslagen over 2022 worden nog opgelegd zonder dat rekening is gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. Momenteel onderzoekt de belastingdienst wat de gevolgen zijn van de uitspraak voor de aangiftes van de afgelopen jaren en voor de box 3 heffing over 2022.

Als blijkt dat de wijzigingen invloed hebben op de belasting die je over het jaar 2022 moet betalen, dan wordt dit hersteld in de definitieve aanslag 2022. De belastingdienst heeft aangegeven dat je hiervoor zelf geen actie hoeft te ondernemen.

1 maart 2022

Belast Vermogen 2021

Je hebt het ongetwijfeld vernomen in de media: Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast door de Belastingdienst in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Belastingdienst rekent namelijk met een fictief rendement i.p.v. een werkelijk behaald rendement.

Uitspraak massaal bezwaar

In reactie op deze uitspraak heeft de belastingdienst op 4 februari jl. alle ruim 200.000 bezwaarschriften, behorend bij de massaal bezwaarprocedures box 3 belasting over de jaren 2017 t/m 2020, gegrond verklaard en toegewezen.

Wat nu?

Heb je meegedaan aan de massaal bezwaarprocedure? Dan ontvang je vanzelf bericht. Heb je geen bezwaar ingediend? Ook dan wordt er gekeken of je rechtsherstel hoort te krijgen. De belastingdienst neemt uiterlijk 1 mei een beslissing hoe het herstel wordt uitgewerkt.

Hoe werkt de aangifte 2021?

Vanaf vandaag kun je aangifte inkomstenbelasting doen zoals gebruikelijk. Ook bij het invullen en verdelen van sparen en beleggen in box 3. Omdat pas later wordt besloten hoe het herstel wordt verwerkt, zullen de definitieve aanslagen over 2021 waarschijnlijk later dan 1 juli worden opgelegd. Bij het vaststellen van deze definitieve aanslag zal rekening worden gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad.

25 februari 2022

Nieuw jaar, nieuwe STAP

Het nieuwe STAP-budget

Per 1 januari 2022 is de belastingaftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is er nu het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget). Deze STAP maakt scholing voor veel mensen toegankelijker.

Voor wie?

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden of werkzoekenden op de Nederlandse arbeidsmarkt een budget van maximaal € 1.000, – (incl.21% btw) aanvragen voor opleidingen, cursussen en trainingen. Het doel van de overheid is hiermee mensen te helpen zich te blijven ontwikkelen en daarmee hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Het aanvragen van dit STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van het UWV. Deze controleert je aanvraag en betaalt na goedkeuring het STAP-budget rechtstreeks aan je opleider.

Wil je graag meer weten over STAP?
Op de site van het UWV vind je alle informatie 👇
http://ow.ly/AqU330sbP49

22 februari 2022

De SLIM regeling

Vanaf maart start een nieuw aanvraagtijdvak voor de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM). Ondernemers binnen elke sector kunnen een subsidieaanvraag indienen.
Het subsidiebudget wordt verdeeld in 2 categorieën te weten:

-> subsidie voor het mkb
-> subsidie voor groot zakelijk

SLIM Ontwikkelen

SLIM is een scholingssubsidie voor ondernemers die mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Je kunt het gebruiken om bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan te laten maken of een bedrijfsschool op te richten. Hiermee investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw bedrijf en haar medewerkers. Het subsidiepercentage ligt tussen de 60 – 80% van de subsidiabele kosten, de maximale subsidie voor het mkb bedraagt €25.000.

17 februari 2022

Het gebruik van middelen

Ook in 2021 ondervonden veel ondernemers de effecten van de coronacrisis. De kans is groot dat je je omzet behoorlijk hebt zien dalen door alle maatregelen. Misschien komt er bij het invullen van je aangifte IB naar voren dat je een bedrag terug ontvangt i.p.v. van nog een aanslag. Maar wist je dat je ook kans maakt op een extra teruggave door je aanslagen van de afgelopen 3 jaar te middelen?

Wisselend Inkomen

Als zelfstandige kan je inkomen fluctueren. Heb je 3 jaar achter elkaar een sterk wisselend inkomen? Dan heb je ook te maken met wisselende hoogten van je belastingaanslagen. Je kunt bij de Belastingdienst een verzoek tot ‘middelen’ indienen. De te betalen belasting wordt dan berekent over je gemiddelde inkomen uit box 1 (inkomen uit werk en woning) over de laatste 3 jaren. Door deze gelijkmatige verdeling kan het dus zijn dat je per saldo minder belasting hoeft te betalen. Heb je in 2021 veel minder inkomen kunnen genereren dan in 2019 en 2020, dan is de kans aanwezig dat je geld terug krijgt.

Wil je weten of jij gebruik kan maken van de mogelijkheid tot ‘middelen’? Neem dan contact met ons op via info@avzadministraties.nl of bel naar 0174-221111 en wij maken graag de berekening voor je.

10 februari 2022

Urencriterium

Voor wie is de MIA?

Investeert jouw bedrijf in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kun je gebruik maken van de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Je komt in aanmerking wanneer:

-> je ondernemer bent in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de BES-eilanden en je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
-> je investeert minimaal € 2.500 per jaar
-> het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst
-> het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt

Hogere subsidie in 2022

Per 1 januari 2022 zijn de 3 percentages van de MIA omhoog gegaan van respectievelijk 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. In 2022 kun je dus tot maximaal 45% van je milieuvriendelijke investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Deze aftrek geldt bovenop de standaard afschrijvingen.
Welk percentage je toe kunt passen hangt af van in welk type bedrijfsmiddel je investeert. Meer informatie hierover kun je terugvinden op de milieulijst die je kunt bekijken via deze link  http://ow.ly/vmCR50HvxYk

1 februari 2022

Urencriterium

Het urencriterium en de inkomstenbelasting

Als ondernemer kun je voor de inkomstenbelasting in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Sommige van deze ondernemersaftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve kan je alleen aanspreken als je voldoet aan het urencriterium.

Versoepeling in 2021

Het urencriterium houdt in dat je als ondernemer ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor je onderneming.
Door de corona maatregelen kan het zijn dat je in 2021, door het wegvallen van werkzaamheden, dit urencriterium niet haalt. De overheid heeft daarom voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 bepaald dat je 24 uur per week mag opgeven ook als je die uren niet daadwerkelijk hebt gewerkt.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag je er, voor de aangifte inkomstenbelasting, van uitgaan dat je in die periode ten minste 16 uur per week aan je onderneming hebt besteed.

Het verlengen van deze versoepeling vond het kabinet vanaf 1 juli 2021 niet langer nodig en daarom tellen vanaf deze datum alleen weer de daadwerkelijk gewerkte uren voor het urencriterium.

27 januari 2022

Ouderschapsverlof in 2022

Geboorteverlof voor vaders

Vaders krijgen bij de geboorte van hun kind standaard 1 week geboorteverlof doorbetaald van hun werkgever. Sinds 1 juli 2020 kunnen zij in aanvulling hierop ook gebruik maken van maximaal 5 weken betaald aanvullend geboorteverlof.
De werkgever dient dan het loon voor 70% door te betalen en kan deze loonkosten declareren bij het UWV. Dit verlof moet opgenomen zijn binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, anders vervalt het recht hierop.

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over hebben gemaakt. Omdat niet iedereen zich het gebruik van dit verlof kan veroorloven, heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders hebben alleen in het eerste levensjaar van het kind recht op deze uitkering van het UWV welke 50% van het dagloon bedraagt. Deze regeling gaat in op 2 augustus 2022.

Het uitkeringspercentage kan voor de inwerkingtreding van de wet nog worden verhoogd tot 70%. Werkgevers mogen een verzoek van deze verlofvorm niet weigeren. Stopzetten of intrekken kan alleen bij onvoorziene omstandigheden met een zwaarwegend bedrijfsbelang. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan over het vervallen van het verlof.

24 januari 2022

Aangifte IB 2021

Vanaf 1 maart 2022 kun je weer aangifte doen van de inkomstenbelasting (IB). Deze aangifte over 2021 dient uiterlijk op 1 mei 2022 binnen te zijn bij de belastingdienst.
Dien je, zonder uitstel aangevraagd te hebben, geen IB-aangifte in voor 1 mei? Dan kan de belastingdienst een verzuimboete opleggen.

Lukt het je echt niet om de aangifte voor de gestelde datum in te dienen en heb je dus meer tijd nodig? Wees gerust, wij kunnen je helpen met het aanvragen van uitstel.

20 januari 2022

Loket voor werknemers

In ons vorige artikel vertelden wij al over de vele verschillende koppelingen welke je kunt maken in het salarispakket Loket.nl. Handig is ook dat Loket beschikt over een werknemersloket waarmee werknemers toegang hebben tot het salarispakket en daarbij hun salarisstrook en jaaropgave in kunnen zien.

Nieuwe versie

Dit jaar zal Loket overgaan op een nieuwe versie. Uiteraard houden wij jullie hierover op de hoogte. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van het werken met Loket? Of weet je nog niet helemaal de weg binnen het pakket? Laat het ons weten en wij maken graag een afspraak met je om je verder te helpen.

18 januari 2022

Loket: Het uitgebreide salarispakket

AVZ Administraties werkt inmiddels bijna 2 jaar met het salarispakket Loket.nl. Om jou goed te kunnen helpen met je salarisadministratie is het belangrijk om te werken met een veilig en efficiënt systeem en dat hebben wij gevonden in dit pakket.

Koppelingen Bedrijfsapplicaties

Wist je dat er al meer dan 100 koppelingen met allerlei andere bedrijfsapplicaties mogelijk zijn binnen Loket? Denk hierbij aan pensioenfondsen, tijdregistratiesystemen, verzuimregistratie etc.

14 januari 2022

Corona subsidies: Hoe zit het ook alweer?

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid allerlei tijdelijke en langdurige maatregelen genomen. Misschien zie je ondertussen door de bomen even het bos niet meer daarom hieronder een korte samenvatting van de huidige lopende subsidiemogelijkheden:

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
Sinds 13 december 2021 is er weer de mogelijkheid om NOW aan te vragen. Dit kan t/m 31 januari 2022. Heb je gedurende de maanden november en december 2021 meer dan 20% omzetverlies gehad? Dan kan je voor de NOW 7 in aanmerking komen. Je ontvangt dan subsidie voor de gemaakte loonkosten van je werknemers. Via de website van het UWV kun je dit aanvragen.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
Vanaf 20 december 2021 t/m 28 januari 2022 kunt je de TVL aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 20% omzetverlies hebt en daarnaast vaste lasten draagt. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

TOZO (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers)
Deze regeling was voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers en is gestopt per 1 oktober 2021. Mocht je na deze tijd toch nog in financiële problemen verkeren dan is er een mogelijkheid om Bijstand voor zelfstandigen aan te vragen. Hiervoor kun je terecht bij de gemeente waar je woont.

11 januari 2022

Verlenging Arbeidsovereenkomst

In de praktijk zien wij geregeld dat er fouten worden gemaakt bij het verlengen van de arbeidsovereenkomst (AO) van een werknemer. Om te zorgen dat bij jou alles tip top voor elkaar is, brengen wij graag 3 belangrijke punten bij je onder de aandacht.

Tip 1:

Momenteel is de wettelijk regeling dat een werkgever 3 contracten voor bepaalde tijd mag aanbieden binnen een tijdsbestek van 3 jaar. Voor een aantal branches zijn hier in de CAO uitzonderingen op gemaakt zoals bijvoorbeeld in de uitzendbranche. Valt jouw onderneming onder een CAO check deze dan dus goed hierop. 

Tip 2:

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt omgezet van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd is het van belang dit schriftelijk vast te leggen. Dit heeft namelijk flink wat invloed op de af te dragen werknemerspremies aan de belastingdienst.

Tip 3:

Heeft je medewerker een nuluren- of oproepcontract? Is deze inmiddels een jaar in dienst en wil je verlengen? Dan moet deze een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen op basis van minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren in het afgelopen jaar. Hier mag alleen van worden afgeweken als de werknemer daar schriftelijk mee instemt.

4 januari 2022

BTW Correct(ies) / 4de kwartaal 2021

Met de oliebollen net achter de kiezen en de champagneglazen leeggedronken is het nieuwe werkjaar inmiddels weer van start. Naast dat je persoonlijk het jaar 2021 hebt afgesloten dien je dit nu ook nog even zakelijk te doen. De laatste btw-aangifte van het jaar steekt vaak net even wat anders in elkaar dan de rest van het jaar. Een aantal aandachtspunten kunnen zijn:

Giften en BTW De kans is groot dat je in december kerstpakketten, relatiegeschenken en andere giften hebt verstrekt. Voor de btw aftrek van deze voorzieningen geldt een jaarlijkse grens van € 227,- (ex btw) per werknemer of relatie. Het is dus belangrijk om te controleren dat jouw onderneming deze grens niet overschrijdt.

Corona en BTW

Door de coronacrisis heeft je onderneming wellicht te maken gehad met verschillende gevolgen. Denk hierbij aan tegemoetkomingen, kwijtscheldingen, voorzieningen etc. De Belastingdienst heeft bijzonder uitstel van betaling verleend en heeft een btw-nultarief toegepast in bepaalde perioden voor bijvoorbeeld de levering van mondkapjes en zelftesten. Dit alles moet uiteraard ook juist verwerkt worden op de btw-aangifte.

Andere BTW correcties kunnen ook nog zijn die van privégebruik en investeringsgoederen.

Hulp nodig bij je aangifte?

Lever dan alle gegevens weer bij ons aan en dan gaan wij er voor je mee aan de slag! Dan kan jij je lekker concentreren op je nieuwe plannen voor dit nieuwe jaar.

30 december 2021

Reiskostenvergoeding 2021 / 2022

Huidige Reiskostenvergoeding

Op dit moment mag je als werkgever je werknemers een reiskostenvergoeding geven van netto € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Veel werkgevers verstrekken een vaste reiskostenvergoeding per maand uitgaande van 214 reisdagen (bij een fulltime dienstverband). Hierbij is dan al rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte en vakantie.
Door de coronacrisis voldoen veel werknemers niet aan deze voorwaarden. Toch heeft het doorbetalen van de gebruikelijke vergoeding in de meeste gevallen geen fiscale gevolgen.

Tot 1 januari 2022 heeft het kabinet een goedkeuring gegeven voor het doorbetalen van een vaste reiskostenvergoeding. Ook wanneer je werknemers door de coronamaatregelen niet of minder reizen naar hun werk. Je mag uitgaan van het reispatroon
waarop de vergoeding op uiterlijk 12 maart 2020 was gebaseerd.

Nieuwe regels per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 wijzigt bovengenoemde regeling. Tot die tijd kan een fulltime werknemer een reiskostenvergoeding voor 5 dagen per week ontvangen, ook al werkt hij structureel 2 dagen per week thuis. Vanaf 1 januari 2022 moet de onbelaste reiskostenvergoeding naar evenredigheid berekend worden op basis van het aantal reisdagen.

28 december 2021

Wijzigingen premies 2022

Zoals ieder jaar zullen ook in 2022 de premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen, heffingskortingen en belastingpercentages veranderen.

De grootste wijziging zal liggen in de Awf-premie (werkloosheidswetpremie). Deze was per 1 augustus 2021 tijdelijk verlaagd met een aantal procenten vanwege de afschaffing van de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting).
Per 1 januari 2022 zal het premiepercentage weer worden teruggezet op het hogere percentage van 2,7% voor vaste werknemers en 7,7% voor tijdelijke contracten.

Deze premie is een werkgeverslast en heeft geen invloed op de bruto/netto berekening van de loonstrook.

De eerste proefberekeningen 2022 geven aan dat de nettolonen op jaarbasis zullen stijgen met € 120 – € 225. Wordt er ook pensioenpremie op het loon ingehouden? Dan kan deze vanwege hogere premies een lager nettoloon tot gevolg hebben.

20 december 2021

Salarisadministratie Eindejaartips

Zo bijna aan het einde van dit kalenderjaar brengen wij graag een aantal actie-/ aandachtspunten voor de loonadministratie bij jullie onder de aandacht.

Correcties over 2021

Kom je tot de conclusie dat er nog correcties zijn over 2021? Geef deze dan vóór 8 januari 2022 aan ons door. Hebben wij op 7 januari 2022 geen melding van je gehad? Dan gaan wij
ervan uit dat er geen correcties zijn en starten wij met het opstellen van de
jaarwerk gegevens van 2021 en met de opstart van 2022.

Salarisadministratie januari 2022

Heb je inmiddels van de belastingdienst de loonaangifte brief met de mededeling over de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2022 ontvangen? Stuur deze dan even aan ons door. Indien van toepassing ontvangen wij ook graag de
premiepercentages en franchises van de pensioenfondsen en eventuele overige personeelsverzekeringen (WGA-eigenrisicodragerverzekering, WGA-hiaat verzekering).

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1
januari 2022 met 1,41%. Meer informatie hierover kun je terugvinden bij onze downloads.

In ons volgende artikel zullen wij ingaan op de wijzigingen premies 2022 voor nettoloon in 2022, dus hou onze pagina in de gaten.

14 december 2021

Kleine Ondernemers Regeling

Kleine ondernemers welke jaarlijks minder dan € 20.000,- (ex btw) aan omzet draaien kunnen in aanmerking komen voor de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Je krijg dan btw-vrijstelling en hoeft geen btw in rekening te brengen en geen btw-aangifte meer te doen.

Vernieuwde KOR

Eerder draaide het bij de KOR om het maximaal te betalen bedrag aan BTW, de grens hiervoor lag op €1.883,-. Sinds januari 2020 wordt er gekeken naar de omzet die je draait en deze mag dus maximaal €20.000,- (ex BTW) per kalenderjaar zijn.

Voorwaarden

Om voor de KOR in aanmerking te komen moet je nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen:

– je moet ondernemer zijn voor de btw
– je bedrijf is gevestigd in NL
– je mag ook geen btw aftrekken
– je maakt in principe minimaal 3 jaar gebruik van de regeling

Let op!

Draai je dit kalenderjaar meer dan €20.000,- aan omzet? Dan moet je dit direct doorgeven. Je kunt niet even tussentijds stoppen met de regeling, bijvoorbeeld wanneer je een grote investering gaat doen en de btw wil aftrekken. Dit kan een nadeel zijn van de KOR.

Vanaf de levering waarmee je de grens van €20.000 overschrijdt ga je BTW berekenen en moet je ook weer de BTW administratie bijhouden. De omzet vóór overschrijding blijft vrij van btw. De volgende 3 jaar kun je geen gebruik maken van de KOR regeling.

Het is dus belangrijk dat de ontwikkelingen in je omzet goed wordt bijgehouden. Verdien je namelijk dit jaar meer dan kan het recht op de KOR komen te vervallen.

10 december 2021

Kerstverrassing

Met de Kerstdagen in het vooruitzicht is het natuurlijk leuk om medewerkers en relaties te verrassen met een kerstcadeau. Deze traditie begon ongeveer in het begin van de 19de eeuw om medewerkers wat extra luxe en een blijk van waardering te bieden.

WKR
Aan alles wat je schenkt kleeft sinds de loop der tijd ook een fiscaal aspect. Over cadeaus moet namelijk belasting betaald worden.
Sinds 2015 valt het geven van een kerstpakket in de werkkostenregeling (WKR). Je hebt in de WKR een vrije ruimte om te schenken die maximaal 1,2% van het totale fiscale loon mag bedragen. Kom je boven dit bedrag uit? Dan betaal je een eindheffing van 80% over het netto bedrag.

BTW
Verder betaal je natuurlijk BTW over een kerstgeschenk. Deze is aftrekbaar alleen mag je per jaar maximaal €227,- ex BTW per ontvanger geven.

Wil je je medewerkers een kerstbonus in geld geven? Dan moeten er loonheffingen en premies afgedragen worden.

7 december 2021

TVL & Belastinguitstel

TVL

Naast de uitbreiding van de NOW kunnen ondernemers ook over het vierde kwartaal van dit jaar gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het kabinet verhoogt het subsidiepercentage van 85% naar 100%. Je komt in aanmerking wanneer je meer dan 30% omzetverlies lijdt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Een mkb onderneming kan maximaal €550.000,- aan subsidie ontvangen.

Belastinguitstel

Ook wordt het belastinguitstel voor ondernemers verlengd tot het einde van dit jaar. Heb je nog niet eerder uitstel van betaling aangevraagd, dan kan dit alsnog. Ook je kwartaalaangifte van eind 2021 kan onder het uitstel vallen. De invorderingsrente, welke normaal gesproken 4% bedraagt, blijft nog een half jaar langer op 0,01% staan. Daarna gaat deze stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 wordt het percentage 1%, op 1 januari 2023 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4 procent op 1 januari 2024.

30 november 2021

Uitbreiding NOW

Uitbreiding steunmaatregelen

Sinds afgelopen zondag hebben wij weer te maken met aangescherpte corona maatregelen. Het kabinet heeft hierbij aangegeven dat de steunmaatregelen voor ondernemers zullen worden uitgebreid. Zo wordt er o.a. weer loonsubsidie verstrekt in de vorm van de NOW. 

Verlenging NOW 

Ondernemers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de corona maatregelen kunnen voor de maanden november en december opnieuw de NOW aanvragen. Hiermee kun je het loon van je medewerkers doorbetalen. 

September 2021 geldt als referentiemaand voor de loonsom en het vergoedingstarief bedraagt 85%. Ben jij je onderneming uiterlijk 30 september 2021 begonnen? Dan kun je een voorschot voor de NOW subsidie aanvragen. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen.

16 november 2021

Eindejaarstip Belastingen / KIA

Wanneer je voor je bedrijf tussen de €2.400, – en €328.721, – investeert in bedrijfsmiddelen, kun je de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen.

Het percentage van de KIA daalt naarmate je meer investeert. Het kan daardoor voordeliger zijn om meer investeringen uit te stellen tot 2022 als je dit jaar al meer dan €109.574, – aan investeringen hebt gedaan.

Heb je in 2021 al zoveel geïnvesteerd dat je het maximumbedrag van €328.721, – bij verdere investeringen zal overschrijden? Dan is het misschien voordeliger om verdere investeringen uit te stellen naar 2022.

12 november 2021

Eindejaarstip Belastingen / Verruimde WKR

 

Binnen de WKR mag je in 2021, net als in 2020, een percentage van 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% (in 2020 was dit 1,2%) van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je medewerkers. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd.

Benut de maximale vrije ruimte

Heb je voor 2021 nog vrije ruimte over? Dan is het verstandig om na te gaan of je nog extra zaken kunt onderbrengen in de WKR. Vanaf 2022 wordt deze regeling namelijk teruggedraaid naar het niveau van voor de coronacrisis. De vrije ruimte wordt dan weer 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% van het meerdere.

9 november 2021

Eindejaarstip Belastingen / Herinvesteringsreserve

Heb je in 2018 een herinvesteringsreserve (HIR) apart gezet door bijvoorbeeld de verkoop van een bedrijfsmiddel? Vergeet dan niet deze vóór 31 december 2021 te benutten! Het bedrag van deze HIR dien je namelijk binnen 3 jaar te herinvesteren in je bedrijf. Doe je dit niet? Dan wordt dit bedrag toegevoegd aan je winst en betaal je er alsnog belasting over.

Bijzondere omstandigheden

Er zijn wel een paar uitzonderingen:
1) Wanneer je herinvestering meer tijd nodig heeft door het aanvragen van benodigde vergunningen bijvoorbeeld.
2) Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor herinvesteren niet mogelijk is geweest. De corona pandemie kan bijvoorbeeld zo’n bijzondere omstandigheid zijn.

5 november 2021

Eindejaarstip Belastingen / Schenkingen

Het einde van 2021 begint zo langzamerhand in zicht te komen. Tijd om te gaan bekijken of je nog fiscale maatregelen kunt nemen om je belastingen over 2021 te beperken.

Voor dit jaar is, vanwege corona, de vrijstellingen in de schenkbelasting met €1.000 verhoogd. Schenkingen aan kinderen zijn hiermee nu vrijgesteld tot €6.604,-
Voor schenkingen aan kleinkinderen en anderen geldt een vrijstelling van €3.244, –
Het kan verstandig zijn om deze extra ruimte te gebruiken.

Wil je een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een hypotheek? Dan is deze schenking dit jaar onbelast tot een bedrag van €105.302, –

Schenken vermindert je vermogen in box 3 waardoor je minder vermogensbelasting betaald.

26 oktober 2021

Einde in zicht overgangsrecht levensloopregeling

Op 1 januari 2006 voerde het kabinet de levensloopregeling in. Met deze fiscale regeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor een periode van onbetaald verlof of prepensioen. 

Deze regeling werd alleen ook weer relatief snel afgeschaft en is sinds 1 januari 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Bestaande deelnemers kregen recht op een overgangsrecht en konden doorsparen. Aan dit recht komt op 31 december 2021 nu ook een einde.

Uitkering levenslooptegoed

Heeft je werknemer een levensloopregeling die gestart is voor 1 januari 2012? Dan kan deze nog belastingvrij sparen tot 31 oktober 2021. Is er op 1 november 2021 nog een levenslooptegoed bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling? Dan keert deze het levenslooptegoed, met inhouding van de loonbelasting, eind 2021 aan de werknemer uit. 

Bij de uitkering wordt nog geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Deze worden berekend in de aangifte inkomstenbelasting 2021. Verder hoeft er geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over betaald te worden. De uitkering van het levenslooptegoed wordt opgeteld bij het box-1 inkomen en wordt belast volgens de geldende belastingschijven.

12 oktober 2021

Verdere daling zelfstandigenaftrek in 2022

Als je minimaal 1225u per jaar besteedt aan je eigen bedrijf, en je inkomsten vallen dus onder winst uit onderneming, dan kun je gebruik maken van zelfstandigenaftrek. 

In 2022 daalt de hoogte van de zelfstandigenaftrek met € 360,- van € 6.670,- naar € 6.310,- Deze verdere verlaging neemt met zich mee dat je minder belastingvoordeel hebt omdat daarmee het bedrag waar je inkomstenbelasting over betaalt stijgt.

Over het inkomen vanaf € 69.398, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaal je 49,5% belasting. Van de zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb-winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijg je in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.

7 oktober 2021

Lichte daling Inkomstenbelasting in 2022

Vorige maand zijn de nieuwe kabinetsplannen voor 2022  gepresenteerd. Dat betekent dat er weer het een en ander veranderd in het belastingstelsel. 

Het plan van het kabinet is om op 1 januari 2022 een lichte daling van de inkomstenbelasting door te voeren. Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof, cv of maatschap is deze daling van invloed. 

Het tarief in de 1e schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot €69.398) daalt van 37,1% naar 37,07%. Voor mensen welke de AOW leeftijd hebben bereikt, daalt het tarief van 19,2% naar 19,17%. 

28 september 2021

Thuiswerk- en Reiskostenvergoeding in 2022

Op Prinsjesdag heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat het voor werkgevers mogelijk wordt om medewerkers een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven van €2,- per dag.

Als je werknemer wel nog moet reizen voor het werk kan er ook nog altijd een reiskostenvergoeding worden gegeven. Het is alleen niet toegestaan om beide vergoedingen op dezelfde dag te verlenen.

Het kabinet stelt voor om een 128 dagen regeling te introduceren voor de thuiswerkvergoeding. Dit betekent dat als een werknemer minimaal 128 dagen per kalenderjaar thuiswerkt, je als werkgever een vergoeding mag geven alsof de werknemer 214 dagen in dat kalenderjaar thuiswerkt. Deze regeling lijkt hiermee op de 128 dagenregeling die ook wordt gehanteerd bij de reiskostenvergoeding.

Tip: Leg op tijd de aanpassingen mbt de thuiswerkvergoeding met je medewerkers vast dat voorkomt onduidelijkheden later.

24 september 2021

Hoogtarief Vpb daalt weer niet mee

Met Prinsjesdag zijn er weer een aantal veranderingen in het Belastingplan voor 2022 naar buiten gebracht. Eén van de punten is dat de al voor 2021 aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting van 25% naar 21,7% ook in 2022 niet door gaat.

Het kabinet wilde op deze manier meer financiële ruimte creëeren om de economie te versterken, maar heeft door de coronacrisis veel andere maatregelen getroffen om de economie draaiende te houden.

Wel wordt de grens voor het hoge tarief verruimd. Zo val je nu vanaf 245.000 euro winst onder het hoge tarief. Deze grens wordt vanaf 2022 verhoogd naar 395.000 euro.